Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Läge för solceller

Fler och fler företag investerar i solpaneler. Man gör det för miljön och för att sänka sina elkostnader. För många blir satsningen på förnybar energi dessutom en intäktskälla.

Solceller passar många företag. Har du dessutom en verksamhet med hög förbrukning på sommaren, finns det förstås extra stor potential.

Många företagare hakar på den positiva trenden med solceller. Vi som lokal bank vill uppmuntra våra kunder att göra hållbara val som bidrar till en bättre miljö. Därför ser vi positivt på investeringar i solceller.

 1. Lönsam investering

  Du som har egen elförbrukning får lägre och jämnare energikostnader från dag ett. Efter cirka 10 år är ditt solcellssystem betalt, förutsatt att du får statligt stöd. Du kan dessutom sälja din överskottsel.

 2. Större frihet och lägre energikostnader

  När du producerar egen el blir du mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.

 3. Insats för miljön

  Du hjälper till att öka andelen förnybar energi i samhället, samtidigt som du inspirerar fler att ta steget mot en mer hållbar livsstil.

 4. Okomplicerat

  När solcellerna väl är på plats är de i princip självgående. Det finns inga rörliga delar som måste underhållas eller kan gå sönder. Inget bränsle behöver tillföras och det bildas inga utsläpp, ljud eller lukter. Hållbarheten är lång – runt 30 år. Växelriktaren kan dock behöva bytas efter 10-15 år.

 5. Stärker företagets hållbarhetsprofil

  Solceller är bra för miljön och visar på ditt företags engagemang att bidra till en mer hållbar värld.

 6. Förlängt solcellsstödet till kommuner och företag

  Regeringen har beslutat om fortsatt stöd till kommuner och företag under 2021. Så fungerar stödet

Passar solceller hos er?*

Innan du bestämmer dig för att bygga en solcellsanläggning bör du titta extra noga på taket:

 • Är väderstrecket rätt? Du får högst produktion om taket är riktat mot syd, sydöst eller sydväst, men även anläggningar i östlig eller västlig riktning ger bra produktion. 
 • Skuggas taket? Solcellsanläggningar i skugga producerar mindre. Små skuggor kan eventuellt hanteras genom rätt utformad anläggning, men det bästa är ett skuggfritt läge.
 • Hur är instrålningen? Finns det solkartor över ditt område kan du använda den för att se hur mycket solstrålning som träffar ditt tak. Kontakta din kommun.
 • Hur är lutningen? Installationen blir enklare och mer kostnadseffektiv om solcellerna har samma lutning som taket. Är taket platt behöver solcellerna lutas upp med hjälp av en ställning.
 • Håller taket? Kontrollera hållfastheten.
 • Hur påverkas din försäkring? Stäm av med ditt försäkringsbolag hur solcellsanläggningen påverkar din försäkring. Det förekommer att försäkringsbolag kräver en extern besiktning av anläggningen när installationen är färdig.
  Läs mer om att investera i solceller hos Energimyndigheten.

* Källa: Energimyndigheten