Så här fungerar Placeringskonto Företag

Kontot är ett komplement till bankens övriga konton. Räntan beräknas dag för dag. Vid generella ränteändringar på grund av ändrade marknadsräntor följer räntan förändringarna på bankens övriga inlåningskonton.

Du öppnar kontot direkt i internetbanken eller om du saknar internetbanktjänst kan du naturligtvis även öppna det på något av våra kontor.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Insättningsgarantin