Hoppa till textinnehållet

Länka till orustsparbank.se

Länka gärna till orustsparbank.se, men följ våra riktlinjer. Om du har några frågor hjälper vi dig gärna.

Observera att länkning till orustsparbank.se endast får göras från hemsidor som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

Länkning till orustsparbank.se

  • När du länkar till orustsparbank.se vill vi gärna att namnet Orusts Sparbank ingår i länknamnet, till exempel "Orusts Sparbank", "Till Orusts Sparbanks webbplats", "Läs mer om Orusts Sparbanks bolån" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Orusts Sparbank inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Orusts Sparbank.

Hantering av vår logotyp

Orusts Sparbank är ett registrerat varumärke. Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, som inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

  • När du använder logotypen, respektera den fria yta som ska omge den.
  • Logotypen placeras mot vit bakgrund. Är bakgrunden annan färg så ska logotypen placeras mot en vit platta (den fria ytan kring logotypen ska motsvara storleken på plattan).
  • Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra ska storleken på Orusts Sparbanks logotyp vara sådan att den upplevs som lika stor som övriga.

Kontakt

Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Orusts Sparbank före publicering. Om du har några frågor om hur du använder vår logotyp hjälper vi dig gärna med information och råd. E-posta föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till

Byrå och samarbetspartners

Vid produktioner i samarbete med Orusts Sparbank, efterfråga inloggningsuppgifter till Swedbank Brand Manager. Brand Manager är ett webb-baserat verktyg som bland annat innehåller riktlinjer för vår profil och nedladdningsbara designelement.