Orusts Sparbank är en lokal fristående sparbank med egen resultat- och balansräkning. Vi bedriver traditionell bankverksamhet och försäkringsförmedling via våra fyra kontor på ön.

Från vår sida är vi kritiska till det som framkommit och oförmågan att kommunicera det som har hänt. Swedbank är en egen juridisk person och får själva svara för sitt agerande.

Banken har samarbetsavtal med Swedbank och dess dotterbolag. Samarbetet omfattar bland annat köp av IT-tjänster.