Hoppa till textinnehållet

Sponsring

Här kan du läsa om Orusts Sparbanks arbete med sponsring. Sedan starten 1887 har vi verkat för att utveckla vårt närområde. Vi är en lokalt förankrad bank som värnar om framtiden i vårt verksamhetsområde.
 

Orusts Sparbanks sponsring skall präglas av en hög kvalitet och vara till nytta för vårt område och våra invånare. Vi vill genom sponsorarbete vara med och stödja lokala engagemang som bidrar till samhällsutveckling samt till att stödja meningsfull ungdomsverksamhet i kultur- och idrottsföreningar.

Vi vill att vår sponsring ska

  • nå breda grupper i samhället
  • göra lokal nytta
  • stärka bilden av banken och vårt varumärke
  • riktas till verksamheter som delar bankens värderingar
  • hålla hög kvalité med seriösa partners
  • sträva efter balans mellan idrott, kultur och samhälle

Vi vill att sponsorsamarbeten ska innehålla mervärden för Orusts Sparbank genom

  • att vi är kontoförande bank med helkundsförhållande
  • att bankens varumärke syns i er egen marknadsföring

Vi vill undvika sponsring till

  • enskilda individer
  • projekt där samband mellan projektet och Orusts Sparbank är svagt eller saknas

Ansökan

Är föreningen/organisationen kund i banken? (obligatoriskt)

Beskriv vad ansökan avser

Beskriv tydligt vad er ansökan avser, er verksamshet och vad ert mål med sponsringen är.(Det går att fortsätta skriva även om textrutorna ser ut att vara fyllda.)

Annan finansiering