En affärsbank är uppbyggd som ett vanligt aktiebolag och drivs med vinstintresse. Målet för aktiebolag – och därmed affärsbanker – är att redovisa en så stor vinst som möjligt givet de risker som verksamheten är förknippad med. Den vinst som inte återinvesteras i verksamheten delas sedan ut till aktieägarna.

Så fungerar däremot inte Orusts Sparbank eller någon av de andra 49 sparbankerna som lyder under sparbankslagen. En sparbank har inga egentliga ägare. Det inflytande som i affärsbanker utövas av aktieägare utövas i sparbanken istället av huvudmän, som direkt eller indirekt väljs av kommunfullmäktige i bankens verksamhetsområde. I Orusts Sparbanks fall väljs hälften av huvudmännen av kommunfullmäktige på Orust, och den andra hälften av huvudmännen själva. Huvudmännen väljer sedan bankens styrelse som i sin tur utser vd.

Att sparbanken inte har några ägare medför att ingen kan ställa krav på utdelning, den vinst sparbanken gör stannar därför kvar i banken. Genom verka lokalt och stödja samhällsnyttiga projekt, exempelvis genom att främja lokalt näringsliv, utbildning, idrott och kultur, kan sparbanken vara med och skapa ett livskraftigt samhälle där man verkar. Genom våra grundvärderingar om långsiktighet, lokala förankring och samhällsansvar spelar sparbankerna en viktig roll för tillväxt och utveckling. Så trots att sparbanksidén har närmare 200 år på nacken känns den mer aktuell idag än någonsin.