Myt: Solen skiner för lite i Sverige för att det ska löna sig med solceller.
Fakta: Ett vanligt villatak kan i de flesta fall producera en stor andel av elen som görs av med i huset (och i vissa fall, mer än så). Även om det finns många ställen där solceller är ännu mer effektiva, så producerar solceller i Sverige faktiskt ungefär lika mycket el per år som solceller i Tyskland. Och Tyskland är ett av de länder som kommit allra längst med solcellsutbyggnaden i världen!

Myt: Man måste lagra elen som man inte gör av med.
Fakta: Nej. De flesta som sätter solceller på taket kommer vid vissa tillfällen att producera mer el än vad man använder i hushållet, t.ex. mitt på dagen en solig sommardag. Då matas elen automatiskt ut på elnätet och man får betalt av ett elbolag. (Och själva solelen skickas till någon granne eller någon annan som är kopplad på samma elnät!)

Myt: Det går åt mer energi att producera solpaneler än vad de producerar under sin livstid.
Fakta: Det tar ungefär 2,5 år för en solpanel att producera lika mycket el som gått åt att producera den. Den förväntas producera el i över 25 år!

Myt: Solceller levererar bara el på sommaren när man inte behöver den.
Fakta: Det stämmer att solceller i Sverige producerar som mest el på sommarhalvåret när solen skiner som mest. Mellan november och februari är produktionen från en solcellsanläggning inget vidare. För de med solceller är detta dock inget stort problem då man kan sälja det eventuella överskott man har på sommaren, och köpa el via nätet under vintern. Dessutom är förbrukningen av el i Sverige som helhet hög även på sommaren, och inte minst på dagtid när alla kontor och industrier går på högvarv.

Källa: Solcellskollen