Internationella Leverantörsbetalningar hanteras med följande meddelanden

 • PAIN 001: Betalningsuppdrag kund till bank
 • PAIN 002: Statusmeddelande bank till kund
 • CAMT 054: Återrapportering av utförda betalningar

Information om ankommande Internationella betalningar hanteras med följande meddelanden

 • CAMT 054: Detaljerad transaktionsinformation om ankommande betalningar

Finansiella betalningar hanteras med följande meddelanden

 • PAIN 001: Betalningsuppdrag kund till bank
 • PAIN 002: Statusmeddelande bank till kund
 • CAMT 054: Återrapportering av utförda betalningar

Svenska leverantörsbetalningar via Bankgirot hanteras med följande meddelanden

 • PAIN 001: Betalningsuppdrag kund till bank
 • PAIN 002: Statusmeddelande bank till kund
 • CAMT 054: Återrapportering av utförda betalningar

Information om ankommande betalningar till Bankgironummer hanteras med följande meddelanden

 • CAMT 054: Detaljerad transaktionsinformation om ankommande betalningar

Kontakt för programföretag om format och tekniska detaljer: