Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Valutasäkra er affär

Vi kan hjälpa dig med en bedömning av valutarisken i din dagliga verksamhet eller i en specifik affär. Vi erbjuder olika produkter och valutariskspecialister för att hitta en lösning för just ditt företag.

Personer sitter vid ett mörkt bord med laptop, iphone och padda

FX Trade

Med FX Trade kan du genomföra dina valutatransaktioner till aktuellt marknadspris via internet.

Easy FX

Här används det svenska kontot för att skicka och ta emot internationella betalningar.

Fler tjänster

 • Valutaväxling

  En valutaväxling är en transaktion mellan två valutor där du köper den ena och säljer den andra.

  Valutaväxling
 • Valutatermin

  Beräkna vad det exakta utfallet av en affär blir i svenska kronor, även om affären sker längre fram i tiden.

  Valutatermin
 • Valutaswap

  Ger dig möjlighet att minska företagets valutaexponering under en period, genom att byta en valuta mot en annan.

  Valutaswap
 • Valutaoption

  En valutaoption försäkrar dig mot snabba och kraftiga valutasvängningar.

  Valutaoption

Kontakta oss för valutahantering