Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Prislista, vanliga företagstjänster

Priserna gäller from 2024-01-01. Reservation för eventuella prisändringar.

Konton

Konton
Tjänst Pris
Företagskonto 0 kr
Valutakonto 0 kr
Bankgiroanslutning per BG nummer  250 kr/år
Kontoutdrag, kvartal 0 kr
Kontoutdrag, månatligt  0 kr
Kontoutdrag, var 10:e dag 300 kr/år
Kontoutdrag, dagligt  1 500 kr/år
Engagemangspecifikation 290 kr/år
Internetbanken företag, inkl internetbetalningar  300 kr/år
Överföring via internetbanken företag   
- till konto i Sparbank eller Swedbank  0 kr
- till konto i annan bank  0 kr
Stående överföring  
- till konto i Sparbank eller Swedbank 0 kr
- till konto i annan bank 0 kr
   

Inbetalningar

Svenska inbetalningar
Tjänst Pris
Bankgironummer 250 kr/år 
- 500 inbetalningar ingår, därefter  1,50 kr/st 
- inhemska Euro  3 kr/st 
Bankgirot Inbetalningar - insättningsuppgift via fil  1,25 kr/st
- Autogiro  1,80 kr/st 
Swish Företag 0 kr/år
 -  pris per inbetalning 1,50 kr/st
Swish Ideella föreningar 0 kr/år
 -  pris per inbetalning 0 kr/st
Swish för handel 50 kr/mån
 - pris per inbetalning 1,50 kr/st
 - uppläggningspris/Swish-nummer 0 kr
Internationella inbetalningar
Tjänst Pris
Europabetalning 1,50 kr/st
Internationell betalning 40 kr/st
Avisering internationell betalning - papper 25 kr/st
Avisering internationell betalning - internetbanken 0 kr/st
Kort
Tjänst Pris
Bankkort Business MasterCard  350 kr/år
Betalkort Företag, företag betalningsansvarigt 450 kr/år
Betalkort Företag, privat betalningsansvar 570 kr/år
Kommunikation
Tjänst Pris
Bankgiro Link, anslutningspris  0 kr
Filöverföring via internetbanken företag 200 kr/org nr/år
Filöverföring/Integration via affärssystem 750 kr/avtal/år
Försändelser per post från Bankgirocentralen   25 kr/st
Redovisning från Bankgirocentralen i Internetbanken 0 kr
Detaljhandeltjänster
Tjänst Pris
Kortinlösen bankkort  Enligt avtal
Kortinlösen kredit- och betalkort samt utländska kort 
Enligt avtal
Direktbetalning  Enligt avtal

Utbetalningar

Svenska utbetalningar
Tjänst Pris
Internetbetalning i internetbanken företag     300 kr/år
 - 500 transaktioner till bankgiro ingår, därefter  1,50 kr/st
 - 500 transaktioner till PlusGiro ingår, därefter 3 kr/st
Leverantörsbetalningar (LB)  1 000 kr/år
 - 500 transaktioner till bankgiro ingår, därefter   1,50 kr/st
 - transaktioner till PlusGiro 3 kr/st
 - transaktioner i Euro 3 kr/st
 - kontantutbetalning 20 kr/st
Internationella betalningar via internetbanken
Tjänst Pris
Europabetalning 1,50 kr/st
Europabetalning Urgent 150 kr/st
Internationell betalning 50 kr/st
Internationell betalning Urgent 350 kr/st
Swedbankbetalning 1,50 kr/st
Internationella betalningar via fil
Tjänst Pris
Europabetalning 1,50 kr/st
Normalbetalning enligt offert
Specialbetalning enligt offert
Internationella betalningar via kontor
Tjänst Pris
Europabetalning 200 kr/st
Europabetalning Urgent 250 kr/st
Internationell betalning 250 kr/st
Internationell betalning Urgent 350 kr/st
Swedbankbetalning 125 kr/st
Löner
Tjänst Pris
Lön Bas (SUS) enligt offert 
     transaktionspris 1,50 kr/st 
Lönelista i internetbanken 0 kr/år 
Elektronisk faktura
Tjänst Pris
E-faktura affärssytem  enligt offert
Fakturaskrivare (licens per org nr) 199 kr/mån
E-faktura - skicka faktura 2,50 kr/st
Pappersfaktura, en sida inkl. B-porto 7,20 kr/st
     extra sida 0,80 kr/st