1. Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till din kontaktperson, ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel. Smidigast gör du detta via internetbanken.
  2. Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du ska då skriva ett brev till klagomålsansvarig på Orusts Sparbank.
  3. Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera Orusts Sparbanks beslut kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).
  4. Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.