Med Fasträntekontot binder ni pengarna från tre månader upp till två år. Minsta sparbelopp är 50 000 kronor och största är 20 000 000 kronor.

Placera med olika löptider – höj din likviditet

I stället för att placera hela summan på till exempel ett år, kan pengarna placeras med olika löptider som i genomsnitt ger en löptid på ett år. När sedan kontona förfaller vid olika tidpunkter kan du välja att placera om pengarna inklusive ränta med en ny löptid eller välja en alternativ placering eller placera pengarna i en annan produkt.

Det går inte att ha automatiska överföringar till Fasträntekontot.