Det är viktigt att länkning till orustsparbank.se endast görs från hemsidor som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

Länkning till orustsparbank.se

  • När du länkar till orustsparbank.se vill vi gärna att namnet Orusts Sparbank ingår i länknamnet, till exempel "Orusts Sparbank", "Till Orusts Sparbanks webbplats", "Läs mer om Orusts Sparbanks sparkonton" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Orusts Sparbank inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Orusts Sparbank.

Kontakt

Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Orusts Sparbank före publicering. Om du har några frågor om hur du använder vår logotyp hjälper vi dig gärna med information och råd. E-posta föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till .

Byrå och samarbetspartners

Vid produktioner i samarbete med Orusts Sparbank, efterfråga inloggningsuppgifter till Brand Manager. Brand Manager är ett webb-baserat verktyg som bland annat innehåller riktlinjer för vår profil och nedladdningsbara designelement.