Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor privat - inlåningsräntor

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Inlåningsräntor privat

Konton

Pris

Orustkonto

Aktuell ränta: 2,50 %

(Senaste ränteändring 2023-03-01)

- Sex fria uttag per kalenderår, därefter uttagsränta på 1 % av uttaget belopp, minimum 60 kronor. Uttagsräntan avrundas alltid uppåt till hela kronor.

Fasträntekonto

Aktuell ränta:

(senaste ränteändring 2023-03-06)

3 månader 2,75 %
6 månader 3,05 %
12 månader 3,35 %

24 månader 3,45 %

 

- Minsta sparbelopp är 50 000 kronor och största sparbelopp är 20 000 000 kronor. 

- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

e-sparkonto

Aktuell ränta: 1,50%

(senaste ränteändring 2023-03-01)

- Fria uttag genom överföring mellan konto

Privatkonto

Aktuell ränta: 0,10%

(senaste ränteändring 2022-10-03)

- Fria uttag
- Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
- Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
- Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Aktuell ränta: 1,60%

(senaste ränteändring 2023-03-01)

- Fria uttag
- Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
- Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
- Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Skogskonto

Aktuell ränta: 2,45%

(senaste ränteändring 2023-03-01)

- Konto för uppskjuten beskattning

Kapitalkonto Privat

Aktuell ränta:

(senaste ränteändring 2022-10-03)

Belopp över 250 000 kr, 0,35%
Belopp mellan 100 000 kr och 250 000 kr, 0,20%
Belopp under 100 000 kr, 0,10%

 

- Sparkonto med fria uttag 

Investeringssparkonto (ISK)

Aktuell ränta: 0,90%

(senaste ränteändring 2023-03-01)

- Avgift ISK: 0 kr
- Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage.  Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

- Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.