Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Aktuella räntor på konton – privatkunder

Räntan som anges för våra konton visar den för närvarande aktuella årsräntan.

Inlåningsräntor privat

Konton

Orustkonto

Aktuell ränta: 3,30 %

(Senaste ränteändring 2024-05-20)

- Sex fria uttag per kalenderår, därefter uttagsränta på 1 % av uttaget belopp, minimum 60 kronor. Uttagsräntan avrundas alltid uppåt till hela kronor.

Fasträntekonto

Aktuell ränta:

(senaste ränteändring 2024-05-20)

3 månader 4,05 %
6 månader 3,90 %
1 år 3,50 %

2 år 3,10 %

 

- Minsta sparbelopp är 50 000 kronor och största sparbelopp är 20 000 000 kronor. 

- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

e-sparkonto

Aktuell ränta: 2,10%

(senaste ränteändring 2024-05-20)

- Fria uttag genom överföring mellan konto

Privatkonto

Aktuell ränta: 0,25%

(senaste ränteändring 2024-05-20)

- Fria uttag
- Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
- Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
- Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Aktuell ränta: 2,30%

(senaste ränteändring 2024-05-20)

- Fria uttag
- Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
- Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
- Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Skogskonto

Aktuell ränta: 3,00%

(senaste ränteändring 2024-05-20)

- Konto för uppskjuten beskattning

Kapitalkonto Privat

Aktuell ränta:

(senaste ränteändring 2024-05-20)

Belopp över 250 000 kr, 0,30%
Belopp mellan 100 000 kr och 250 000 kr, 0,15%
Belopp under 100 000 kr, 0,15%

 

- Sparkonto med fria uttag 

Investeringssparkonto (ISK)

Aktuell ränta: 1,35%

(senaste ränteändring 2024-05-20)

- Avgift ISK: 0 kr
- Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage.  Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

- Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.