Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella inlåningsräntor privat

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Inlåningsräntor privat

Mer information

Konton

Pris

Orustkonto

Aktuell ränta: 3,25 %

(Senaste ränteändring 2023-07-12)

- Sex fria uttag per kalenderår, därefter uttagsränta på 1 % av uttaget belopp, minimum 60 kronor. Uttagsräntan avrundas alltid uppåt till hela kronor.

Fasträntekonto

Aktuell ränta:

(senaste ränteändring 2023-07-19)

3 månader 3,50 %
6 månader 3,60 %
1 år 4,00 %

2 år 3,80 %

 

- Minsta sparbelopp är 50 000 kronor och största sparbelopp är 20 000 000 kronor. 

- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

e-sparkonto

Aktuell ränta: 2,15%

(senaste ränteändring 2023-07-12)

- Fria uttag genom överföring mellan konto

Privatkonto

Aktuell ränta: 0,25%

(senaste ränteändring 2023-07-12)

- Fria uttag
- Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
- Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
- Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Aktuell ränta: 2,35%

(senaste ränteändring 2023-07-12)

- Fria uttag
- Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
- Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
- Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Skogskonto

Aktuell ränta: 3,00%

(senaste ränteändring 2023-07-12)

- Konto för uppskjuten beskattning

Kapitalkonto Privat

Aktuell ränta:

(senaste ränteändring 2023-05-08)

Belopp över 250 000 kr, 0,35%
Belopp mellan 100 000 kr och 250 000 kr, 0,20%
Belopp under 100 000 kr, 0,20%

 

- Sparkonto med fria uttag 

Investeringssparkonto (ISK)

Aktuell ränta: 1,40%

(senaste ränteändring 2023-07-12)

- Avgift ISK: 0 kr
- Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage.  Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

- Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.