Analyser

Orusts Sparbank erbjuder genom samarbetet med Swedbank bland annat analyser för olika marknader, branscher, företag och tillgångsslag. Analyserna guidar dig som kund och ger dig kunskap för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut. Du vet väl att du kan prenumerera på flera av nyhetsbreven direkt till din e-post.

Här kan du prenumerera

Du kan även få tips om de senaste analyserna från din rådgivare.

Brett produktutbud

Orusts Sparbank erbjuder ett brett utbud av sparprodukter, såväl genom vår samarbetspartner Swedbank som via andra samarbetsparter. Produktutbudet innehåller exempelvis fonder, aktier och strukturerade produkter. Det ger dig ökad möjlighet att anpassa dina investeringar utifrån dina behov och sparmål. På Fondtorget har du tillgång till mer än 500 fonder från cirka 70 olika fondbolag.

Hållbart sparande

För dig som vill bidra till en hållbar framtid genom ditt sparande erbjuder Orusts Sparbank flera alternativ, såsom fonder och strukturerade produkter som investerar i företag som tar ansvar för både människor och miljö. Dessutom granskar Swedbank samtliga fonder som säljs via Fondguiden, även andra fondbolag än Swedbank Robur, enligt ett antal hållbarhetskriterier.

Här kan du läsa mer om hållbart sparande

Digitala kanaler

Som kund i Orusts Sparbank har du dygnet runt tillgång till ditt sparande i internetbanken och appen. Läs mer om hur du kommer igång och vilka tjänster som finns genom att klicka här.

Kontorsnätverk och Kundcenter

Orusts Sparbank har kontor lokalt där du kan få hjälp med frågor kring ditt sparande genom ett besök eller via telefon.

Guider

Genom bankens olika guider kan du på egen hand, i internetbanken eller i appen, utvärdera olika placeringsmöjligheter utifrån dina mål och behov. Några exempel på guider är Bekvämt fondval, Börja Spara, Fondguiden och Börja pensionsspara.

Uppföljning av dina placeringar

Efter en rådgivning kring ditt sparande kan du senare kontakta banken för en uppföljning om investeringen fortfarande är lämplig. Om du exempelvis har bytt jobb, fått ett arv eller planerar att gå i pension, bör du se över ditt sparande om det fortfarande motsvara dina mål och behov.
Du är alltid välkommen att kontakta oss genom att besöka ett kontor eller ringa Kundcenter om du har några frågor om ditt sparande.

Utbildning och socialt ansvarstagande

Orusts Sparbank erbjuder olika möjligheter för dig som kund att lära dig mer om sparande och placeringar, exempelvis via:

Banken arbetar också med att sprida kunskap och öka medvetenheten om sparande genom att aktivt delta i olika forum.