Skip to content

Om du bara ska göra en enda sak för din ekonomi så är det att skaffa en buffert. Det smidigaste är att öppna och spara på ett e-sparkonto. Du kommer åt dina pengar direkt, hur ofta du vill, helt utan kostnad.

Börja buffertspara – ett par tips

  1. Två månadslöner

    Ett bra riktmärke är att spara ihop till en buffert på ungefär två månadslöner efter skatt. Så att du slipper låna pengar eller köpa på avbetalning när diskmaskinen ger upp.

  2. Spara på e-sparkonto

    Bufferten behöver du ha lättillgänglig när glasögonen/bilen/kylen går sönder. Därför är det bästa att spara den på ett e-sparkonto,

"När lönen kommer, för direkt över 10 % till ett sparkonto. Gör så varje månad tills du har sparat ihop ungefär två månadslöner efter skatt." 

Arturo Arques, privatekonom Swedbank och Sparbankerna.

När du fått ihop till en buffert

Har du redan en buffert på plats? Då kan du börja månadsspara i fonder eller spara på konto.

Informationen på denna sida är framställd av Swedbank för allmän distribution. Sidan är framställd i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Orusts Sparbank och ska betraktas som marknadsföring. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker.