Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

För dig som fyllt 18 år eller studerar vid högskola eller universitet

När du fyllt 18 år kan du använda en rad tjänster som gör att du kan sköta din ekonomi utan kostnad ända tills du fyller 25 år. Bland annat får du ett privatkonto som du kan anmäla till kontoregistret och få utbetalningarna från till exempel CSN direkt på ditt konto.

Ungdomserbjudande 18-25 år

Banktjänster helt utan kostnad:

 • Bankkort Mastercard - går att koppla till Apple Pay
 • Betala räkningar digitalt i internetbanken eller appen
 • Ungdomskonto

Ta del av erbjudandet på något av våra kontor när du fyllt 18 år. Ta med dig din telefon och ID-kort.

Young woman shopping in the store with her credit card
Students studying in an auditorium

Studenterbjudande

Banktjänster helt utan kostnad för dig som studerar vid högskola eller universitet och som har din CSN-insättning i banken:

 • Bankkort Mastercard - går att koppla till Apple Pay
 • Betala räkningar digitalt i internetbanken eller appen
 • Ungdomskonto tom 25 år därefter privatkonto

Ta del av erbjudandet på något av våra kontor när du börjat studera. Ta med dig din telefon och ID-kort.

Det här ingår i erbjudandet för studenter och unga - 18 till 25år

 • Ungdomskonto (ditt bankkonto) t.o.m 25 år
 • Privatkonto för studenter över 25 år.
 • Bankkort Mastercard
 • Internetbanken med betaltjänst
 • Swish
 • Appen för privatpersoner
 • Handla aktier* - 0 kr i courtage upp till 100 000 kr

Kontot omfattas av insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Vanliga bankärenden

Behöver du hjälp?

Vi guidar dig hur du ska komma igång med ditt barns tjänster.