På Ungdomskontot sätter du in dina pengar, barnbidrag, studiemedel med mera. Du kan även sköta betalningar med kontot och om du är under 18 år kan du med vårdnadshavares/förmyndares tillstånd koppla bankkort Mastercard ung till kontot. Efter du fyllt 18 år kan du istället ansluta ett bankkort Mastercard.

Kontot står i ditt eget namn. Ungdomskontot övergår till ett Privatkonto när du fyller 25 år.

Bankkort Mastercard ung

Bankkort Mastercard