Skogskonto

Minsta insättning på Skogskontot är 5 000 kronor per person och beskattningsår. När du sätter in pengar på ditt Skogskonto får du göra avdrag för insättningen och dina pengar beskattas först när du tar ut dem. Det här gör att skatten på dina skogsintäkter kan fördelas på upp till tio år.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Statliga insättningsgarantin