Lokal och pengar saknades till en början men bankens ordförande, Rudolf Leopold Gerle, upplät lokaler och tillsköt ”erforderliga medel”. Öppettiderna är i starten något blygsamma, 2 timmar i veckan – kl. 9 till 11 – varje helgfri tisdag.

Med tiden växte banken och 1909 flyttade man in i ett nytt hus i Nösund som förutom banklokal även kom att fungera som bostad för bankens kamrer. Detta förblev bankens huvudkontor ända tills 1973.

Banken blev så småningom hela öns angelägenhet och 1955 antog huvudmännen det nya namnet Orusts Sparbank. Nösund som varit en huvudort på Orust blev med tiden omsprungen av Henån och 1973 flyttas huvudkontoret dit.

Banken har fortsatt växa genom åren och har idag en affärsvolym på 31 miljarder, cirka 40 000 kunder och fyra kontor i Henån, Ellös, Svanesund och Varekil.

Mycket har alltså hänt sedan 1800-talet, men sparbanksidén lever vidare, än idag – att hjälpa människor att förverkliga sina idéer genom en sund privatekonomi, stimulera till sparande och se till att bankens pengar kommer till nytta för orten och därmed bidra till lokalsamhällets utveckling.