Meny
Vårt samhällsangagemang
Vår verksamhet

Sponsring - ansökan

Vi är med och stöttar en mängd projekt, föreningar och initiativ som gör vårt område till en ännu bättre plats att leva och verka på. Här kan du läsa vad vi utgår från när vi är med och stöttar samt ansöka om sponsring från banken.

Golffboll på green

Orusts Sparbanks sponsring skall präglas av en hög kvalitet och vara till nytta för vårt område och våra invånare. Vi vill genom sponsorarbete vara med och stödja lokala engagemang som bidrar till samhällsutveckling samt till att stödja meningsfull ungdomsverksamhet i kultur- och idrottsföreningar.

Vi vill att vår sponsring ska

  • nå breda grupper i samhället

  • göra lokal nytta

  • stärka bilden av banken och vårt varumärke

  • riktas till verksamheter som delar bankens värderingar

  • hålla hög kvalité med seriösa partners

  • sträva efter balans mellan idrott, kultur och samhälle

Vi vill att sponsorsamarbeten ska innehålla mervärden för Orusts Sparbank genom

  • att vi är kontoförande bank med helkundsförhållande

  • att bankens varumärke syns i er egen marknadsföring

Vi undviker sponsring till

  • enskilda individer

  • projekt/förening där sambandet till Orusts Sparbank är svagt eller saknas