Meny
Vårt samhällsangagemang
Vår verksamhet

Utmärkelser och priser

Orusts Sparbank delar årligen ut en rad utmärkelser. Här kan du läsa om vilka de är, bakgrunden och se vilka pristagarna varit.

Barn och mamma som promenerar på klipporna i solnedgången

Orusts Sparbanks Kulturstipendium

Orusts Sparbank delas sedan 2002 ut till stöd för kulturell verksamhet för kommuninvånare på Orust.

Orusts Sparbanks Ungdomsledarstipendium

I samband med att Orusts Sparbank firade 100 år 1987 instiftade banken ett stipendium som ska gå till en ungdomsledare i Orust kommun. Syftet är att främja ungdomsverksamhet och samtidigt uppmärksamma och uppmuntra de personer som verkar inom det ideela föreningslivet på ön. Stipendiet som är på 10 000 kronor delas ut under Föreningsveckan i november.

Orusts stora Evert Taube-pris

Orusts stora Evert Taube-pris är instiftat av Orusts Sparbank och Orust kommun i samarbete med Taubespelen. Priset är på 50 000 kronor och ska ges till lyriker som skriver i Evert Taubes anda. Priset delas ut en gång per år.

Orusts Sparbanks stipendium till bästa avgångselev

För att uppmuntra och stimulera flitiga och begåvade ungdomar på Orust har Orusts Sparbanks instiftat ett stipendium till den elev som uppnår det bästa betyget i årskurs nio.

Stipendiet är på 5 000 kronor och delas ut på respektive högstadie.