Meny
Vårt samhällsangagemang
Vår verksamhet

Finansiell information

En sommarkväll vid vattnet, med båtar och sjöbodar

Här kan du hitta finansiell information om banken. Vi publicerar bankens delårs- och årsrapporter, samt likviditet och kapitaltäckning.

Kapitaltäckning och riskhantering

Informationen om sparbankens kapitaltäckning och riskhantering avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2014:12).

Likviditetsrisk

Styrelsen i Orusts Sparbank har definierat likviditetsrisk som risken för att Sparbanken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Målet för bankens riskhantering är att identifiera, mäta och analysera samtliga risker som kan förhindra att banken når sina mål.

Ersättningar

Orusts Sparbank ska erbjuda sina medarbetare en konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning samtidigt som den inte får motverka bankens långsiktiga målsättning, strategier eller värderingar. Ersättningssystemet ska främja en sund och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande.