Meny
Vårt samhällsangagemang
Vår verksamhet

Nu satsar vi på hållbarhet i föreningslivet inom initiativet Ett hållbart Bohuslän. Tillsammans med Thordénstiftelsen, Arwidssonstiftelsen, Sparbanken Tanum och Tjörns Sparbank har vi på Orusts Sparbank satt av 1,2 miljoner kronor där 400 000 kronor öronmärks för Orusts föreningar.

14 Orustföreningar tar del av Ett hållbart Bohuslän

 • Myckleby IK
 • Svanesunds GIF, sek Skidor & Orientering
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Orust Bilsportklubb
 • Myckleby bygdegårdsförening
 • Byggnadsföreningen FÄSTET upa
 • Orust Motorsällskap
 • Bohusläns cirkussällskap - Reinos vänner
 • Marknadsföring
 • LRF Orust
 • Föreningen Nösund
 • Orusts skolfartygsförening "Förlig vind"
 • Torp Goif
 • Orusts Teaterförening
Orusts Sparbanks Henånkontor

Lyckad informationsträff

Hörsalen i Orusts Sparbanks huvudkontor i Henån var fylld till bredden när föreningar bjöds in till presentation av initiativet Ett hållbart Bohuslän. Hur ska projekten kopplas till de globala målen? Hur gör man för att ansöka? När får man besked? Dessa frågor och flera frågor därtill besvarades och nya idéer föddes inför ansökningsperioden som pågår mellan 24 januari till 24 mars.

Solen bryter igenom molnen vid bohuslänska klippöar

Globala målen

Det projekt som stöttas inom Ett hållbart Bohuslän ska alla kopplas till något av FN:s globala mål. Målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.